0
0
Företaget
Introduktion
  Affärsidé och strategi
  Finansiell information
   
Affärsområde
  Consulting
   
.  
  Projekt, kvalitet, utredning och utveckling  
  Consulting erbjuder konsulttjänster inom projekt, kvalitet, utredning och IT-utveckling med inriktning mot industriella kunder.

Uppdragen kan genomföras i egen regi eller under uppdragsgivarens ledning.
 
   
Stefan Mayer >>

 
 
© Serotek AB, Senast uppdaterad 2016-10-30.    0
0