0
0
 
Företaget
Introduktion
  Affärsidé och strategi
  Finansiell information
   
Affärsområde
  Consulting
   
  Generell information
 
Namn: Stefan Mayer
Födelseår: 1973
Medborgarskap: Svenskt
Arbetsområde: Konsult
Mobiltfn: +46 (0)70 263 30 70
  Kvalifikationer
 
Civilingenjör (MSc) i maskinteknik:
2001
Linköpings universitet, Linköpings tekniska högskola (LiTH)
Exjobb civilingenjörs-utbildning: Utvärdering av tekniska energisystem för en kommun, Simulering och analys av Finspångs Tekniska Verk AB:s framtida energiinvesteringar (2,1MB)
4-årig teknisk utbildning, maskinteknisk gren:
1993
Ebersteinska gymnasiet, Norrköping
Språkkunskaper: Talar och skriver svenska,
engelska och tyska.
Körkort: B
  Kurser
 
Säkerhetsutbildning:
2017-07-
13
SSG Entre
Projektledningsutbildning:

2015-11-
24 -
2015-11-27
 
Praktisk Projektledning
Organisationsutbildning:

2011-08-12
 
Kvalitetsstrategi
Kärnkraftsutbildning:

2010-11-09 -
2010-11-10
 
Säkerhetsprinciper, normer och kriterier
Kärnkraftsutbildning:

2009-11-11 -
2009-11-12
 
Grundläggande reaktorsäkerhet
Introduktion till ABM, KBM och TBM
  Tidigare anställningar och uppdrag
 
2002- Serotek AB

Koordinator för SEMI (Statoil/Equinor Equipment and Material Information) i ett komplext norskt gasturbinprojekt.


Genomfört interna uppdrag som t.ex. algoritmutveckling med långtidstester och externa uppdrag som t.ex. att ta fram underlag för marknadsundersökningar till ett svenskt/tyskt företag.


Ansvarig för ELIC (El och I&C) hinder och ELIC arbetsorderhantering på site (RA-13) för ett omfattande och komplext kärnkraftsprojekt i Sverige.

Verksamhetsutvecklare (projekt) gällande framtida och nutida kärnkraftsprojekt i Sverige baserad på PM@Siemens.

Leveransuppföljning, kundkontakter gällande installationsdokumentation och QC frågor inför och under byte av lågtrycksångturbiner samt diverse administrativa uppgifter med bl a tysk tolkning på site under tiden för ett komplext kärnkraftsprojekt i Sverige (RA-11).

Utredare gällande kontraktuella frågor (leverans av dokument etc) för ett komplext kärnkraftsprojekt i Sverige.

Kravhanteringsansvarig gällande kontraktsnedbrytning och distribution av krav för ett komplext kärnkraftsprojekt i Sverige.

Dokumenthantering på site för ett komplext kärnkraftsprojekt i Sverige (RA-09).

Utvecklare av ett dokumenthanteringssystem och dokumenthantering för ett komplext kärnkraftsprojekt i Sverige.

Delprojektledare och koordinator gällande teknisk information för ett  kraftvärmeanläggningsprojekt i Ryssland.

Ansvarig för utveckling av en databaslösning med kopplad filhantering och uppföljningsverktyg för ett kraftvärmeanläggningsprojekt i Belgien.

Utredare gällande en framtida informationsplattform från ett Siemens PG I perspektiv baserad på erfarenheter från ett anläggningsprojekt.

Koordinator gällande teknisk information för ett kraftvärmeanläggningsprojekt i Sverige.

Utredare gällande utveckling av ny ångturbin.

Digitalisering av svenska och engelska radialturbinhandböcker till redigerbart format.

Utredare gällande import och export av produkter till och från Asien.

Utredare och prototyputveckling av webbplats för handel med utsläppsrätter och elcertifikat.

Utredare gällande elhandel.

Utredare gällande utbyggnad av fjärrvärme och eventuella nyinvesteringar i energisystem.

Utredare i samarbete med ett asiatiskt företag gällande förmedling av begagnad ångturbin.

Utredare i samarbete med Innovation Östergötland gällande nya utvecklingsprojekt inom energiområdet.

Utvecklare av lönsamhetsanalysprogram för energisystem i IT miljö.
 
1996-01 Högskolestudier
 
1995 Serotek AB
Delprojektledare för gasturbindokumentation.

Utredare gällande optimering och vidareutveckling av ABB STAL:s kunddokumentation i IT miljö.
 
1993-94 ABB STAL AB
Ansvarat för delprojekt vid utveckling av säljstödsystem i IT miljö.

Utveckare av ett företagsövergripande bildbibliotek i IT miljö.
 
   
 

 
 
© Serotek AB, Senast uppdaterad 2018-12-08.    0
0