Stefan Mayer

Seniorkonsult, MScOm mig


Sedan 2005 enmanskonsult och driver företaget Serotek AB, där jag även varit aktiv sedan 1995. Min far, Roland Mayer (1943-2004), grundade företaget 1988.


Utbildad Civilingenjör (MSc) i maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) med tjugotvå års arbetslivserfarenhet som konsult. Utöver svenska, som är mitt modersmål, behärskar jag även engelska och tyska på professionell nivå, både i tal och skrift.


"Engagemang och målinriktat arbete är viktigt för att uppnå resultat, men även att ha struktur, analytisk förmåga och nogrannhet samt att vara drivande med kontroll och initiativförmåga" Uppdragsområden


Har utfört åtskilliga uppdrag inom olika områden som med åren bidragit till att ge en bred kunskapsbas inom projekt, analys/utredning, kvalitet och IT-utveckling etc.


Uppdrag utförs i egen regi eller under uppdragsgivarens ledning.


  • Projektledning
  • Expediting
  • Koordinering
  • Site installation
  • Kvalitet
  • Analys/Utredning
  • IT-utveckling
  • Kravhantering
  • Verksamhetsutveckling
  • Dokumenthantering

Kunder

Industriella och internationella koncerner där uppdrag till stor del utförs i projektform.


Flera av projekten har varit komplexa och omfattande."Stort tack för din insats! Din känsla för tydlighet, noggrannhet och struktur finns hela vägen in i mål, imponerande!"

Westinghouse

Kontakta mig


Hör gärna av er om det finns något ni behöver hjälp med eller om ni har några frågor. CV och referenser kan skickas vid förfrågan.


Det går även att kontakta mig via webbformuläret Kontakt.